Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

«Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛ.Ι.Ν.Τ.»


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας ανακοινώνει ότι, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2012 θα διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του, υπό τον καθιερωμένο πλέον τίτλο «Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛ.Ι.Ν.Τ.».

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτές, προς όλα τα στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε εταιρίες τεχνολογικής υποστήριξης της ναυτιλίας, σε κρατικούς φορείς με αντικείμενο συναφές προς τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, σε συναφείς επαγγελματικές ενώσεις και βεβαίως προς τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Η ανάγκη ανάδειξης και προβολής των μεγάλων δυνατοτήτων των Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας, μέσω της παρουσίασης των καινοτόμων δραστηριοτήτων τους, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Πρωτοβουλίες τεχνολογικής συμβολής στη μεγάλη Αγορά της παγκόσμιας ναυτιλίας μπορούν ν’ αποβούν καθοριστικής σημασίας για την αλλαγή ρότας της Ελληνικής Οικονομίας και την τροχοδρόμησή της στο δρόμο της Ανάπτυξης.

Όπως κάθε χρόνο, η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. θα περιλαμβάνει Τεχνολογικό Συνέδριο σε συνδυασμό με Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Συνέδριο να υποβάλουν προς κρίση
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής, τα οποία παρουσιάζουν άμεση συσχέτιση με τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Εξίσου ευπρόσδεκτοι είναι επαγγελματίες του ναυτιλιακού χώρου που επιθυμούν να παρουσιάσουν τεκμηριωμένα τις υψηλού επιπέδου γνώσεις και απόψεις τους για εξειδικευμένα τεχνολογικά ζητήματα. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε κρίση πλήρους κειμένου από δύο τουλάχιστον κριτές και, εφόσον κριθούν κατάλληλες, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του, στη λεγόμενη «Βίβλο Ναυτικής Τεχνολογίας 2012», μία καθιερωμένη πλέον και ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στο χώρο της ναυτικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Το Συνεδριακό μέρος των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης, η θεματολογία της οποίας θα οριστεί με βάση τις προτεραιότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Ναυτιλίας. Προτάσεις θεμάτων και συμβολή στη διοργάνωση εκ μέρους αναγνωρισμένων ειδικών του χώρου είναι ευπρόσδεκτες.

Παράλληλα με το Συνέδριο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση Έκθεσης Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας, η οποία θ’ αναδείξει τις δυνατότητες ελληνικών τεχνικών εταιριών στον τομέα της ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Επιπρόσθετα, κατά το Επίσημο Ετήσιο Δείπνο του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θ’ απονεμηθεί σε αναγνωρισμένη προσωπικότητα της Ελληνικής Ναυτικής τεχνολογίας το Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2012, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση.
Ως ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
• Σχεδίαση και λειτουργία πλοίων
• Επερχόμενοι και νέοι κανονισμοί, Goal Based Standards
• Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για την ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία στο θαλάσσιο χώρο
• Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων εν πλω
• Τεχνολογία νέων ναυπηγικών κατασκευών και μετασκευών
• Τεχνολογία ναυτικών κινητήρων και βοηθητικών μηχανημάτων
• Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών καυσαερίων
• Ναυτικά καύσιμα και λιπαντικά
• Μέθοδοι προγραμματισμού συντήρησης και επισκευών στόλου
• Μελέτη ναυτικών ατυχημάτων
• Προηγμένες μέθοδοι ναυτικής εκπαίδευσης
• Ελληνική ακτοπλοΐα και ελληνικά λιμάνια
• Αρχιτεκτονική επιβατηγών πλοίων
• Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων & ναυτιλιακών επιχειρήσεων
• Αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων του ναυτιλιακού χώρου


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο Συνέδριο παρακαλούνται όπως, σε πρώτη φάση, υποβάλουν (κατά προτίμηση μέσω e-mail) περίληψη εύρους 300 έως 400 λέξεων στη διεύθυνση του Ινστιτούτου:

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας
«Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2012»
Σκουζέ 14, 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 2104186062, 2104181758
Fax: 2104181758, E-mail: elint@otenet.gr
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην ανωτέρω διεύθυνση το συντομότερο δυνατό.
Καταληκτικές Ημερομηνίες Συνεδρίου:
7 Μαΐου 2012: Υποβολή περίληψης
28 Μαΐου 2012: Ενημέρωση περί αποδοχής της περίληψης
2 Ιουλίου 2012: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
10 Σεπτεμβρίου 2012: Ενημέρωση περί αποδοχής της εργασίας και
υπόδειξη αναγκαίων τροποποιήσεων.
24 Σεπτεμβρίου 2012: Υποβολή τελικού κειμένου προς δημοσίευση.ΠΗΓΗ: marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637