Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Οι θέσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων

Δέσμη προτεραιοτήτων για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, η Επιτροπή παρουσίασε τις θέσεις της προκειμένου να αρχίσει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προσεχείς δράσεις προτεραιότητας. «Διάφορα τραγικά ατυχήματα, από τον Τιτανικό έως το Estonia ή το Costa Concordia, φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια των πλοίων.

Υπάρχουν πάντα διδάγματα από τις εν λόγω καταστροφές. Αλλά δεν περιμένουμε απλώς να συμβεί το επόμενο ατύχημα. Δεν θα ήταν συνετό να αντιδρά κανείς μετά το συμβάν. Η ΕΕ έχει τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας των πλοίων στον κόσμο και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, ενεργητικών και προληπτικών μέτρων για την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας στη θάλασσα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σιμ Κάλας.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής όρισε μια τριπλή προσέγγιση για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων με βάση την προώθηση εθελοντικών μέτρων του κλάδου, την εντατικοποίηση της επιβολής και της εφαρμογής, καθώς και ρυθμιστικά μέτρα. Οι προτάσεις βασίζονται σε περισσότερα από δύο χρόνια εντατικών εργασιών για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, στο πλαίσιο επανεξέτασης της νομοθεσίας από την Επιτροπή, που ξεκίνησε το 2010.  Σε ό,τι αφορά τις εθελοντικές δεσμεύσεις του κλάδου, ο κ. Κάλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναγγελία σήμερα, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιερόπλοιων (European Cruise Council), νέων εθελοντικών δεσμεύσεων, πέραν αυτών που απαιτούνται εκ του νόμου, όσον αφορά θέματα όπως ο σχεδιασμός των δρομολογίων, η πρόσβαση ασφαλείας στη γέφυρα και η πρόσβαση σε σωσίβια γιλέκα (ατομικά σωσίβια) επί του πλοίου.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιερόπλοιων περιλαμβάνουν τον διορισμό τεσσάρων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που θα εποπτεύουν τη διαδικασία και θα παρακολουθούν την πρόοδο και την εφαρμογή. Εκτιμάται ότι οι εθελοντικές δεσμεύσεις του κλάδου μπορούν να έχουν σημαντικά και πολύ άμεσα αποτελέσματα, αν εφαρμόζονται με αυστηρότητα. Αναφορικά με τα μέτρα επιβολής των κανόνων ασφαλείας, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), επιτόπιες επισκέψεις επιθεώρησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη ναυτιλία, στις οποίες περιλαμβάνεται, ιδίως το 2012, η στόχευση της καταγραφής των επιβατών επί του πλοίου.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στοχευμένων μέτρων επιβολής για τον τομέα των επιβατηγών πλοίων. Σε ό,τι αφορά τα ρυθμιστικά μέτρα, η Επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις που θα παρουσιαστούν εντός του 2012, καθώς και πρόσθετα ειδικά μέτρα που θα θεσπιστούν το 2013. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν από τη φύση τους παγκόσμιο χαρακτήρα, επομένως είναι αναγκαία μια διττή προσέγγιση, σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ)- τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζει διεθνείς κανόνες για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για κανόνες ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια πριν από τα τέλη του 2012, κυρίως με την επέκταση των υφισταμένων κανόνων της ΕΕ για τα κατασκευασμένα από χάλυβα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια, ώστε να καλύπτουν και άλλα είδη πλοίων. Τα εν λόγω πλοία (π.χ. μικρότερα επιβατηγά πλοία και πλοία κατασκευασμένα από υλικά εκτός του χάλυβα, καθώς και ιστιοπλοϊκά και ιστορικά πλοία) καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ιδίως για τον τουρισμό.

Η Επιτροπή σκοπεύει, επίσης, να υποβάλει πρόταση για την επικαιροποίηση των κοινοτικών κανόνων ευστάθειας επιβατηγών πλοίων για οχηματαγωγά roll-on/roll-off (ro-ro), με στόχο τη βελτίωση της ευστάθειας μετά από ζημιά.
Παράλληλα, η Επιτροπή θα διαθέσει στον ΔΝΟ τα αποτελέσματα των ερευνών της για την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων ro-ro μετά από ζημιά, με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών κανόνων του ΔΝΟ.
Η ευστάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τα εν λόγω πορθμεία, λόγω των πιθανών προβλημάτων με ύδατα στο κατάστρωμα.

Η ΕΕ διαθέτει δικούς της περιφερειακούς κανόνες ασφάλειας για τα οχηματαγωγά πλοία, από την εποχή του δραματικού ναυαγίου του Estonia. Τα προκαταρκτικά πορίσματα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού σχεδίου (GOALDS) για την ευστάθεια των κρουαζιερόπλοιων και των πλοίων ropax (επιβατηγά οχηματαγωγά) προβλέπεται να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2012. Η Επιτροπή θα περιμένει τα αποτελέσματα αυτών των τεχνικών μελετών, καθώς και της τρέχουσας διερεύνησης ατυχήματος, εκ μέρους των ιταλικών αρχών, για το ναυάγιο του Costa Concordia, στις 13 Ιανουαρίου 2012, προτού μελετήσει το ενδεχόμενο εάν χρειάζεται να εξεταστούν περαιτέρω προτάσεις.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - express.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637