Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

ΟΛΠ: Κατέβαλε 1,94 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο


Το Δ.Σ. του ΟΛΠ ενέκρινε την καταβολή 1.940.490,20 ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ισοδυναμεί με το 2% του καθαρού κύκλου εργασιών του ΟΛΠ καταβάλλεται ετησίως, πέρα από τα μερίσματα των κερδών του Οργανισμού, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΠ και του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3654/08).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, το Δ.Σ. του ΟΛΠ έκανε δυνατό το αίτημα της ΣΕΠ Α.Ε. για εξέταση του θέματος τρόπου καταβολής του ΦΠΑ της ΣΕΠ Α.Ε. προς τον ΟΛΠ, μέσω της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού (άρθρο 33, παρ.2 της Σύμβασης Παραχώρησης). Η ανάγκη διακανονισμού προέκυψε λόγω μη είσπραξης εισέτι από το Ελληνικό Δημόσιο του οφειλόμενου προς τη ΣΕΠ Α.Ε. ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ: dealnews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637