Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Μεγαλύτερες οι ζημίες το 2011 για τη ΝΕΛ


Αύξηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιών ανακοίνωσε η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου για το 2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε ποσό 83.547.196,02 ευρώ, έναντι ποσού 56.544.981,56 ευρώ την χρήση 2010, ήτοι παρουσίασε αύξηση 48,02%, η οποία αποδίδεται στα έσοδα από μισθωμένα πλοία κατά την χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011, καθώς και στην δραστηριοποίηση του ομίλου σε νέες γραμμές.


Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό 48.438.312,15 ευρώ κατά τη χρήση 2011, έναντι ζημιών ποσού 27.301.142,43 ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2010. Τα αποτελέσματα του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2011 ανήλθαν σε ζημιά ποσού 61.015.202,83 ευρώ, έναντι ζημιάς ποσού 43.365.848,64 ευρώ στη χρήση 2010. Όπως ανακοινώθηκε, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης έπαιξε η μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου κατά τη χρήση 2011 ανήλθε σε ποσό 67.793.750,93 ευρώ, έναντι ποσού 44.837.413,47 ευρώ την χρήση 2010, ήτοι παρουσίασε αύξηση 51,20%, η οποία αποδίδεται στα έσοδα από μισθωμένα πλοία κατά την χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011, καθώς και στην δραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέες γραμμές.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιά ποσού 42.589.796,14 ευρώ κατά τη χρήση 2011 έναντι ζημιάς ποσού 23.989.177,06 ευρώ την προηγούμενη χρήση 2010.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2011 ανήλθαν σε ζημιά ποσού 52.972.110,20 ευρώ έναντι ζημιάς ποσού 36.725.958,60 ευρώ τη χρήση 2010. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης έπαιξε και η μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.ΠΗΓΗ: kathimerini.gr
ΑΠΟ: marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637