Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ανακοινώθηκε το νέο δ.σ. της Δ.Ν.Ε.

Ο Ι. Χατζηαντωνίου είναι ο νέος πρόεδρος του δ.σ. της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης που συγκροτήθηκε προ ολίγου σε σώμα ύστερα από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών που επακολούθησαν της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης. 

Ο κ. Χατζηαντωνίου μέχρι πρότινος γ.γ. του προηγούμενου δ.σ. είχε χειριστεί πλειάδα θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης και αφορούν σε γενικότερα αλλά και ειδικότερα θέματα της λιμενικής πολιτικής από την οπτική γωνία των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων και διαδέχεται τον κ. Ν. Αρβανίτη ο οποίος και με τη νέα σύνθεση μετακινήθηκε στη θέση του γ.γ. της Ένωσης.

Η νέα διοίκηση ανακοίνωσε ότι «θα συνεχίσει το έργο της προηγουμένης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την προάσπιση των  συμφερόντων των Μελών, την αρμονική και δημιουργική συνεργασία μετά των αρμοδίων Αρχών και λοιπών Φορέων ως και την περαιτέρω ένταση των προσπαθειών και παρεμβάσεων, όπου παρίσταται ανάγκη, για την συνεχή βελτίωση των ρυθμών λειτουργίας των μεγάλων της Χώρας λιμένων».

Ειδικότερα το προεδρείο απαρτίζουν οι: 

Πρόεδρος :  Χατζηαντωνίου Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος: Ματαράγκας Ανακρέων  ,
Γενικός Γραμματέας: Αρβανίτης Νικόλαος,
Ταμίας:  Μπούτος Αθανάσιος,
Τακτικά Μέλη: Καρακώστας Άγγελος, Μούσκος Κωνσταντίνος, Κωστόπουλος Φίλιππος, Καρώνης Βασίλειος και Οικονόμου Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη: Καλλίτσης Γεώργιος, Δούκας Αντώνιος.

Νωρίτερα ο κ.Ν. Αρβανίτης  στο απολογισμό δράσης αναφέρθηκε στην ενενηντάχρονη πορεία της Ένωσης σημειώνοντας ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρξε συνεχής  δυναμική και γόνιμη προσφορά στη Ναυτιλιακή κοινότητα, τον εμπορικό κόσμο αλλά και του τομέα της κρουαζιέρας. Μίας πορείας με σημαντικούς σταθμούς αλλά και με πρόταγμα πάντα την ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Πρακτορείας και  την προάσπιση των συμφερόντων των Μελών μας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σοβαρότερα από τα θέματα που απασχόλησαν την Ένωσή μας κατά το παρελθόν έτος 2011, στις ενέργειες του Δ. Σ. προς αντιμετώπιση αυτών, τις δοθείσες λύσεις καθώς και στις εξελίξεις επί ενός εκάστου εξ αυτών.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην εν γένει κατάσταση του λιμένος Πειραιώς, αναφορικά με την λειτουργικότητα των Terminals τόσο του ΟΛΠ.ΑΕ, όσο και του ΣΕΠ.ΑΕ, αμφότερα  επί του παρόντος λειτουργούν απρόσκοπτα.

Στα πλαίσια των Κυβερνητικών εξαγγελιών για ιδιωτικοποιήσεις του ΟΛΠ.ΑΕ και ΟΛΘ.ΑΕ, στις διαφαινόμενες εξελίξεις και τις υπάρχουσες προοπτικές, έχει γίνει γνωστό η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ.ΑΕ και ΟΛΘ.ΑΕ στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το οποίο θα πρέπει εντός 6 μηνών να προχωρήσει στη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που του έχει ανατεθεί από το Ελληνικό Κράτος. Το ίδιο φυσικά ισχύει και με τα μετοχικά δικαιώματα των ΟΛΠ.ΑΕ, ΟΛΘ.ΑΕ που του έχουν εκχωρηθεί.

Υπογραμμίζεται ότι η  Ένωση, έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις της και είναι υπέρμαχος για  λιμάνια βιώσιμα, ανταγωνιστικά, ασφαλή, ποιοτικά, φιλικά στους χρήστες λιμενικών υπηρεσιών και στην τοπική κοινωνία, με βασικό  τρίπτυχο την ανταγωνιστικότητα των λιμενικών υπηρεσιών, την ανάπτυξή τους με βάση τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα και τον πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα.

Η επιτυχία της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ π2 Ικονίου και η αποδοχή  της  από τους παράγοντες  της αγοράς  θα πρέπει να  γίνει ο φάρος και άλλων αναπτυξιακών έργων.

Δεν πρέπει να μας φοβίζει η πλήρης ιδιωτικοποίηση των φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών αντίθετα έπρεπε να την  είχαμε προχωρήσει πιο έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις, θέτοντας όμως η πολιτεία τους κατάλληλους κανόνες και ρυθμιστικούς φορείς σε λειτουργία.

Το λεγόμενο Αττικό λιμενικό σύστημα που θα μπορούσε να δώσει οικονομίες κλίμακας και ανάλογη αναπτυξιακή ώθηση ( όπως για παράδειγμα ανάπτυξη της Ελευσίνας σε κύριο λιμάνι χύδην φορτίων και του Λαυρίου σε λιμάνι σταθμό κρουαζιέρας κ.α.) δεν έχει καν τεθεί σε συζήτηση.

-Στις  κατ’ επανάληψη έγγραφες παρεμβάσεις ως και συναντήσεις του Προεδρείου της Δ.Ν.Ε. με την 19η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με τις Διοικήσεις του ΟΛΠ.ΑΕ και του ΣΕΠ.ΑΕ προς συζήτηση και επίλυση διαφόρων θεμάτων όπως την εφαρμογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικής υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και εξαγωγής, των διαδικασιών λειτουργίας ΟΛΠ.ΑΕ και ΣΕΠ.ΑΕ με το καθεστώς λειτουργίας της Ελευθέρας Ζώνης τύπου Ι, των διαδικασιών εφαρμογής του κώδικα ISPS ως και των παρεμβάσεών μας για την ελάχιστη δυνατή χρέωση αυτού, την θέσπιση κανόνων προτεραιότητας εξυπηρέτησης Κρουαζιεροπλοίων ως και για θέματα πολιτικής Κρουαζιέρας όπως την πλήρη άρση του cabotage, την κατάθεση δηλωτικών εισαγωγής - εξαγωγής, ανακοίνωσης των στατιστικών στοιχείων των δύο Λιμενικών Παρόχων, θεμάτων υπηρεσιών E- banking, την επιχειρηθείσα καθιέρωση από ΥΠΟΙΚ χρονικών περιορισμών ως προς την παραλαβή από τις Λιμενικές εγκαταστάσεις των καταλοίπων πετρελαιοειδών των πλοίων κλπ.

-Στην πραγματοποίηση πολλών συναντήσεων των Επιτροπών Εργασίας της Δ.Ν.Ε. «Container Terminals» ως και «Car Terminal - Κρουαζιεροπλοίων – Συμβατικών φορτίων», προς εξέταση διαφόρων θεμάτων που προκαλούν προβλήματα κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Μελών.

-Στην συνεργασία της Δ.Ν.Ε. με συγγενικούς φορείς του Λιμενικού, Ναυτιλιακού και ευρύτερου εμπορικού χώρου, με συσκέψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε όργανα διαφόρων Φορέων, ως και συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ν.Ε. κ. Ν. Αρβανίτη σε συνέδρια σχετικά με το επαγγελματικό μας αντικείμενο.

-Στην συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών του Προεδρείου στα πλαίσια δραστηριοτήτων προς επίλυση διαφόρων προβλημάτων, πέραν των προσωπικών παρεμβάσεων αυτού σε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του ΥΠΟΙΚ, ΥΠΑΑΝ, Νομαρχίας Πειραιώς, Επιμελητηρίων, και άλλων Φορέων, με την επισήμανση της επιτυχούς πάντοτε παρουσίας στον Λιμενικό και ευρύτερο Ναυτιλιακό και Εμπορικό χώρο.


Νέος Πρόεδρος στη Δ.Ν.Ε.
14:54

O μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης Ι. Χατζηαντωνίου διαδέχεται τον Ν. Αρβανίτη στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης που συγκροτήθηκε πριν από λίγο σε Σώμα. Αναμένεται σχετική ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ:theseanation.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637