Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Στα 13,4 δισ. ευρώ η συνεισφορά της ποντοπόρου στην οικονομία

Στο 7% η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ - Η αγορά αναπτύσσεται με ανταγωνιστικά κόστη

Η μελέτη σημειώνει ότι συνολικά, ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει περίπου 13,4 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του Ελληνικού ΑΕΠ, βάσει στατιστικών του 2010.Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα με περισσότερα από 13 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, ποσό που υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ κατά τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με σχετική μελέτη που δημοσιοποίησε χθες η Boston Consulting Group.
Η μελέτη δείχνει παράλληλα ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι η πλέον ανταγωνιστική διεθνώς, καθώς το μέσο λειτουργικό κόστος του ελληνόκτητου πλοίου είναι 23% χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Η μελέτη χωρίζει τα οφέλη της ναυτιλίας σε οικονομικά και κοινωνικά. Σε ότι αφορά τα οικονομικά οφέλη σημειώνει ότι συνολικά, ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει περίπου 13,4 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του Ελληνικού ΑΕΠ, βάσει στατιστικών του 2010.
Η άμεση συνεισφορά του βασικού ναυτιλιακού κλάδου υπολογίζεται στα περίπου 7,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Από αυτά, η ποντοπόρος ναυτιλία έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά, προσφέροντας 6,5 δισ. ευρώ. Επιπροσθέτως, ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει έμμεσα, μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ναυτιλίας, 2,3 δισ. ευρώ ενώ 3,4 δισ. ευρώ είναι τα υπολογιζόμενα επαγωγικά οφέλη.
Μελλοντικά, η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναφέρει η μελέτη και προτείνει πέντε συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπο της στην ελληνική οικονομία, επικαλούμενη και την εμπειρία άλλων χωρών:
Η συνολική συνεισφορά του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου στο ΑΕΠ παραμένει σταθερή διαχρονικά, γεγονός που υποδεικνύει ότι για το έτος 2013 θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περισσότερο από 7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, δεδομένης της συρρίκνωσης του ελληνικού ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια.

Πέντε σημαντικές δράσεις για την οικονομία
  • Ενταξη του ναυτιλιακού τομέα στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, όπως π.χ. πρόσφατα η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της σουηδικής ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά.
  • Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και μείωση γραφειοκρατίας, όπως η Σιγκαπούρη η οποία αντικατέστησε τις αργές και γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες με ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαθέσιμο όλο το 24ωρο.
  • Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού που υπάρχει για τη νηολόγηση πλοίων και για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, όπως η Μάλτα, η οποία παρέχει κίνητρα με στόχο την αύξηση του αριθμού νεότερων πλοίων υπό τη σημαία της, με αποτέλεσμα σήμερα η Μάλτα να έχει το μεγαλύτερο νηολόγιο στην Ευρώπη.
  • Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η απασχόληση των Ελλήνων στη ναυτιλία όπως π.χ. η Αγγλία, η οποία παρέχει οικονομική βοήθεια σε οργανισμούς, οι οποίοι παρέχουν ναυτική εκπαίδευση με αποτέλεσμα ο αριθμός των νέων που επιλέγουν ναυτικές ακαδημίες να διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.
  • Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης όπως π.χ. οι Φιλιππίνες, οι οποίες αποτελούν το νούμερο ένα έθνος εκπαίδευσης ναυτικών, φροντίζει η ναυτική εκπαίδευση/κατάρτιση να ακολουθεί διεθνή πρότυπα.
Τα κοινωνικά οφέλη από τον ελληνικό εφοπλισμό
Ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερα από 165.000 άτομα, δηλαδή το 3,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική ναυτιλία, με εισπράξεις που ανήλθαν σε 12,7 δισ. ευρώ το 2011, κατέχει την πρώτη θέση στο Εμπορικό Ισοζύγιο Υπηρεσιών.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία ηγείται του παγκόσμιου στόλου. Με 3.677 πλοία  κατέχει το 16% της παγκόσμιας χωρητικότητας ενώ το ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας μας, ως προς το παγκόσμιο είναι 0,4%, ήτοι 40 φορές μικρότερο από το ποσοστό της ελληνόκτητης ναυτιλίας παγκοσμίως. Οι Ελληνες εφοπλιστές επενδύουν ναυτιλιακά κεφάλαια στους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως η
Ενέργεια, οι Μεταφορές, οι Κατασκευές, η Τραπεζική, ο Τουρισμός, η Τεχνολογία και το Λιανεμπόριο. Σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων βρίσκεται επίσης και στον τομέα των Ακινήτων. Οι προαναφερθείσες επενδύσεις υποστηρίζουν το ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας έτσι την επιπρόσθετη διαχρονική συνεισφορά του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου στην οικονομία της χώρας.

Παράλληλα όμως, οι Ελληνες εφοπλιστές στηρίζουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια μέσω των ατομικών τους φιλανθρωπιών, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καθώς και μέσω των κοινωφελών τους ιδρυμάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα ιδρυμάτων των Ελλήνων εφοπλιστών αποτελούν τα ιδρύματα Ευγενίδου, Λασκαρίδη, Λεμού, Λάτση, Νιάρχου, Πατέρα, Τσάκου, Ωνάση κ.λπ.
«Μικροπολιτικά παιχνίδια»
Ανοικτή πρόσκληση να μεταφέρουν τις έδρες των ναυτιλιακών τους εταιρειών στην Ελλάδα απηύθυνε, με ελαφρώς ειρωνική διάθεση, ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, σε όσους πιστεύουν ότι η χώρα μας παρέχει φορολογική ασυλία στη ναυτιλιακή επιχείρηση. Απαντώντας σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που εγκαλούν το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας για τη ναυτιλία, ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης σημείωσε μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης της Boston Consulting Group για την ελληνική ναυτιλία: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα έχει για τη ναυτιλία πανομοιότυπο φορολογικό καθεστώς με οποιαδήποτε άλλη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο».
O πρόεδρος της ΕΕΕ χαρακτήρισε τη ναυτιλία ως υγιή επιχειρησιακό τομέα και πρόσθεσε ότι εάν την αφήσουν έξω από τα μικροπολιτικά παιχνίδια, μπορεί να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η ελληνική ναυτιλία έχει πέσει θύμα άκρατου λαϊκισμού, υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπ. Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης. Η ελληνική ναυτιλία υπήρξε από τα βάθη της ιστορίας μας η κινητήριος δύναμη για την πατρίδα μας, είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι είναι ένας κλάδος που έχει πέσει θύμα ενός άκρατου λαϊκισμού που επικράτησε κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Μιας αντίληψης που κατέκλυσε το δημόσιο λόγο ότι η ελληνική ναυτιλία αφορά τον εφοπλιστικό κόσμο, αφορά δηλαδή τους λίγους, τους ισχυρούς και όχι την υπόλοιπη κοινωνία. Ξεχνούν όμως όλοι αυτοί που πρέσβευαν αυτές τις απόψεις ότι η ναυτιλία, οι Ελληνες ναυτικοί, οι Ελληνες εφοπλιστές υπήρξαν πρωτοπόροι, χωρίς πολλές φορές τη βοήθεια του κράτους και, κυρίως, αποτέλεσαν μία αληθινή δύναμη πατριωτισμού σε κάθε δύσκολη στιγμή του έθνους μας.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο εφοπλισμός μπορεί σήμερα να βοηθήσει καθοριστικά στην ανάκαμψη, επενδύοντας περαιτέρω στην ελληνική οικονομία. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - lkar@naftemporiki.gr
ΠΗΓΗ:naftemporiki.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637