Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Προτεινόμενες δράσεις για κατάρτιση ναυτεργατών


Προτείνεται από την κυβέρνηση προς την ΠΝΟ η υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος που θα περιλαμβάνει:
• (α) δράσεις συμβουλευτικής προς τους εργαζόμενους των προαναφερόμενων τομέων και οι οποίες θα οδηγούν

• (β) σε κατάρτιση των εργαζομένων είτε σε εκπαιδευτικά αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, είτε εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα.

Ως ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης στις οριζόντιες δεξιότητες αναφέρονται:

− Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
- Εκμάθηση ξένων γλωσσών και ιδίως της αγγλικής (π.χ. ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα)
− Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
− Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
− Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- Βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και γενικής ιατρικής

Ως ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης στις εξειδικευμένες δεξιότητες θα μπορούσαν να είναι:
- Επισκευή και συντήρηση μηχανών θαλάσσης (περίγραμμα του ΕΚεΠις)
- Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
- Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα
- Λειτουργική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) (περίγραμμα του ΕΚεΠις)
- Δορυφορική Πληροφορική
- Βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θαλασσίων Μεταφορών
- Τραπεζοκομία μαζικής Εστίασης (περίγραμμα του ΕΚεΠις)
- Χειρισμός Φορτοεκφορτωτικών Μηχανημάτων (περίγραμμα του ΕΚεΠις)

Είναι αυτονόητο ότι τα αντικείμενα της εξειδικευμένης κατάρτισης θα προσδιοριστούν μετά από διαβούλευση με τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των ναυτεργατών και να προκύψουν προγράμματα, τα οποία να συνδυάζουν τις οριζόντιες με τις εξειδικευμένες δεξιότητες.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση όπου υπάρχουν εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ή βρίσκονται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων εκτός των ωρών και ημερών εργασίας τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ: 10.500.000€
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ: 1.500 άτομα * 500 ώρες * 14€ ώρα κατάρτισης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΡΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 5€ εκπαιδευτικό επίδομα + 9€
δαπάνες κατάρτισης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ: 2.500€/καταρτιζόμενο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Άξονας 2), Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (Άξονας 2)
ΠΗΓΗ:marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637