Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

ΕΟΚΕ: Ζητείται εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης ναυτικής εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την προώθηση της πολιτικής της για τα ναυτικά επαγγέλματα μέσω της εφαρμογής της MLC.
Εκκληση στην Ευρωπαϊκή Ενωση να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) που έχουν συμφωνήσει ναυτεργάτες και εφοπλιστές απευθύνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).

Η ολομέλεια της ΕΟΚΕ υιοθέτησε, πρόσφατα, γνωμοδότηση περί της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) με εισηγήτρια την δρα. Aννα Μπρεδήμα (Ομάδα Ι - Εργοδότες) και εμπειρογνώμονα τον κ. Ιωάννη Πανόπουλο. Η γνωμοδότηση, που υιοθετήθηκε με 141 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 6 αποχές, απηχεί τις θέσεις της Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την προώθηση της πολιτικής της για τα ναυτικά επαγγέλματα, μέσω της εφαρμογής της MLC. Για τον σκοπό αυτό προωθεί δύο οδηγίες. Η πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, είναι η μία.
Η άλλη πρόταση Οδηγίας αφορά στις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ενωση Εφοπλιστικών Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/63/ΕΚ.
Οι υπό εξέταση πρωτοβουλίες αποβλέπουν στη θέσπιση του απαραίτητου μηχανισμού και διαδικασιών που θα διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της MLC εκ μέρους των κρατών-μελών υπό την ιδιότητα τόσο του κράτους σημαίας όσο και του κράτους λιμένα, τονίζει στη γνωμοδότηση της η κα Μπρεδήμα.
Αμφότερες οι Οδηγίες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της MLC του 2006 και για τη μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες προβλέπεται διάστημα 12 μηνών.
Τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:
- Η MLC -ο Χάρτης των δικαιωμάτων των ναυτικών- αποσκοπεί στην προάσπιση, σε διεθνή κλίμακα, των δικαιωμάτων των ναυτικών και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού υπέρ των χωρών και των πλοιοκτητών που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους ναυτικούς και να τους προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό πλοίων με περιορισμένο επίπεδο ασφαλείας.
- Η ΕΟΚΕ απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να κυρώσουν την MLC. Προσυπογράφει τη γενική πολιτική ότι οι ρυθμίσεις της Ε.Ε. που αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες διεθνείς ρυθμίσεις, όπως η MLC, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προτύπων που ενδέχεται να υπάρχουν στην Ε.Ε.
- Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της MLC της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υπό την ιδιότητά τους τόσο ως κρατών σημαίας όσο και ως κρατών λιμένα, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προτύπων που ενδέχεται να υπάρχουν στην Ε.Ε.
- Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/13/ΕΚ για την εφαρμογή της Συμφωνίας που συνήψαν η Ενωση Εφοπλιστικών Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα τομεακού κοινωνικού διαλόγου και η εφαρμογή της αναμένεται να φέρει απτά αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κατάργηση των αιτίων καταπόνησης των ναυτικών, μέσω του ελέγχου των ωρών εργασίας και ανάπαυσης.
- Οσον αφορά τους χώρους ενδιαίτησης των ναυτικών, οι αξιωματικοί ελέγχου του κράτους λιμένα οφείλουν να αναγνωρίζουν τις αποφάσεις των κρατών σημαίας όσον αφορά τις προβλέψεις και κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση παρέκκλισης ή εξαιρέσεων στο συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτές αντανακλώνται στις Δηλώσεις συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας. Απαιτείται ένας βαθμός ευελιξίας κατά την επιθεώρηση των πλοίων μικρών διαστάσεων που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια, σε αντίθεση με αυτήν των πλοίων μεγάλων διαστάσεων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια.


ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637