Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ναυαγούν... τα Ναυπηγεία της Σαλαμίνας


Τις ζημιές της να διευρύνονται χρόνο με το χρόνο βλέπει η δεύτερη σε μέγεθος ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας.

Οι ζημιές των Ναυπηγείων της Σαλαμίνας παρουσίασαν αύξηση φρενάροντας στα 24,28 εκατ. ευρώ για το 2011 έναντι ζημιών 16,63 εκατ. ευρώ το 2010.


Οι ορκωτοί λογιστές που υπογράφουν τον ισολογισμό της βιομηχανίας, κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου καθώς εκτιμούν ότι τα ναυπηγεία θα βρεθούν σε αδυναμία συνέχισης των δραστηριοτήτων της εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η επιχείρηση, που ελέγχεται κατά 70% από τον επιχειρηματικό όμιλο Νεώριον, είδε τα έσοδά της να υποχωρούν στα 28,98 εκατ. ευρώ, από 84,02 εκατ. ευρώ το 2010 και 109,54 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 55,04 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 65,5% σε ποσοστό. Σε σύγκριση με το 2009 η μείωση των εσόδων ανέρχεται σε 73,5%.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, οι ζημιές προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,66 εκατ. ευρώ, από ζημιές 5,88 εκατ ευρώ το 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιές ύψους 24,26 εκατ. ευρώ (9,10 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η εταιρεία, που απασχολούσε 718 άτομα στα τέλη του 2011 έναντι 733 στα τέλη του 2009 και 808 στα τέλη του 2009, κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους 23,88 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 είχε παρουσιάσει ζημίες 9,94 εκατ. ευρώ και το 2009 ζημίες 1,68 εκατ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, η καθαρή ζημιά το 2011 ανήλθε σε 24,26 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, που συνοδεύει τον ισολογισμό, επισημαίνεται «ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εξαιτίας του προβλήματος υλοποίησης συμφωνίας με τους πιστωτές και του συνόλου των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιβίωση της εταιρείας στο πλαίσιο του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007». Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2011 ανέρχονταν σε 261,38 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2011 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 24,82 εκατ. ευρώ.ΠΗΓΗ: dealnews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637