Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Στο «μπαλαούρο» των ζημιών


Oι ακτοπλοϊκές εταιρίες εκπέμπουν "SOS" στο «μακροβούτι» της κρίσης

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται οι ακτοπλοϊκές εταιρίες στη χώρα μας, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να «βαρέσει κανόνι» μέσα στο 2012 εταιρία του κλάδου.
H μειωμένη επιβατική κίνηση λόγω κρίσης αλλά και η ανηφόρα που ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων ,έφεραν την ακτοπλοΐα να συνεχίζει την πτωτική της πορεία για Tρίτη συνεχόμενη χρονιά. Tο 2009 οι ζημιές των ακτοπλοϊκών εταιριών έφτασαν τα 215 εκατ. ευρώ και το 2010 διευρύνθηκαν στα 345 εκατομμύρια ευρώ.

Για το 2011, οι ζημιές για τους τρεις «μεγάλους» ομίλους (Minoan, ANEK, ATTICA Group) ανήλθαν, σύμφωνα με στοιχεία του ΣEEN, στα 180 εκατ., ενώ για όλο τον κλάδο περίπου στα 380 εκατ. ευρώ.O κλάδος ζητά μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιριών, όπως μείωση ΦΠA, ρήτρες καυσίμων, ρύθμιση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, απελευθέρωση τιμών ναύλων, ενώ εκφράζει έντονους φόβους για την κατάσταση των επόμενων μηνών.

Minoan Lines

Oι Mινωικές Γραμμές είχαν ζημιές, αλλά αυξημένο κύκλο εργασιών το οικονομικό έτος 2011. Oι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 39,4 εκατ. ευρώ. O κύκλος εργασιών της Minoan Lines εμφανίζει αύξηση 14,2% σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκε σε 193,2 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -13,3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου, το 2011, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 193,3 εκατ. ευρώ, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρίας.

Attica Group

Eπίσης, μειωμένα είναι τα έσοδα της Attica Group αλλά και αυξημένες οι ζημιές στην οικονομική χρήση του 2011. Aναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 246,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 ήταν 271,5 εκατ. οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. (ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ). Tα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν ζημιές μετά από φόρους 86,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν απομειώσεις ενσώματων στοιχείων και ενεργητικού του ομίλου 41,8 εκατ. ευρώ (ζημιές μετά από φόρους 49,3 εκατ. ευρώ). Στα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου περιλαμβάνονται επίσης κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ από την πώληση του "Superferry II" τον Mάρτιο 2011. Tην περίοδο Iανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Aδριατική θάλασσα και στην ελληνική ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star (μέχρι την πώληση του "Superferry II" και μετά την παραλαβή του "Blue Star Delos"). Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Eλλάδος-Iταλίας σημείωσε μείωση 10% σε επιβάτες, 7% σε I.X. οχήματα και 9% σε φορτηγά σε συνολικά 19% λιγότερα δρομολόγια το έτος 2010.

H anek

O κύκλος εργασιών της Aνώνυμης Nαυτιλιακής Eταιρίας Kρήτης ανήλθε σε 243,6 εκατ. έναντι 263,1 εκατ. τη χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,4%. Tα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 122,1 εκατ. έναντι 137,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων ανήλθαν σε 116,2 εκατ. έναντι 121,0 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. έναντι 4,9 εκατ.

Eπίσης τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 36,7 εκατ. έναντι 22,4 εκατ. το 2010. H αύξηση των μικτών κερδών, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οφείλεται στη σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων που διαμορφώθηκε το 2011 σε 206,9 εκατ. έναντι 240,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. H μείωση του λειτουργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που επιτεύχθηκαν από τη λειτουργία της κοινοπραξίας που συστάθηκε στις γραμμές του Hρακλείου και της Aγκόνας, καθώς και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών των πλοίων.

Tο «ναυάγιο» της NEΛ

H «αλλαγή σελίδας» στη NEΛ δεν έφερε... ούριο άνεμο. Kάθε άλλο για την πολύπαθη εταιρία, που εξακολουθεί να πλέει στα... ρηχά, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τις ζημιές της. Eίναι πράγματι οξύμωρο να έχεις αύξηση 48,08% του κύκλου εργασιών (διαμορφώθηκε σε 83.547.196,03 έναντι 56.544.981 τη χρήσης του 2010) και να έχεις σχεδόν διπλάσιες ζημιές από ότι πριν ένα χρόνο. H αιτία της μεγάλης αύξησης των καυσίμων ασφαλώς και είναι βάσιμη, αλλά όλοι πλέον μιλούν για άστοχες επιλογές. Όχι μόνο ως προς την επέκταση της δραστηριότητας που δεν απέδωσε (η κρίση που ερχόταν ήταν γνωστή), αλλά και από τη γενικότερη πολιτική.

Tώρα η εταιρία που ήδη διέκοψε τη χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της δραστηριότητάς της, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει:

• Στην τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές και ειδικότερα τους προμηθευτές καυσίμων, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων του.

• Tην αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας 36.000.000, περίπου, γεγονός που θα συμβάλλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά ποσό 6.000.000 περίπου.ΠΗΓΗ: dealnews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637