Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Offshore εταιρείες και Ναυτιλία


1. Τι είναι οι εξωχώριες εταιρείες

Οι εξωχώριες ή υπεράκτιες (off-shore) εταιρείες είναι εταιρείες που έχουν συσταθεί με βάση τους νόμους άλλων κρατών (διαφορετικών από το κράτος αναφοράς που μας ενδιαφέρει, λ.χ. την Ελλάδα), και οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός του κράτους συστάσεώς τους, έχοντας επιλέξει το σχήμα αυτό κυρίως για να εκμεταλλευτούν τη χαμηλή φορολογία που προσφέρει το κράτος σύστασης.

  
2. Διαφέρουν σε κάτι οι ναυτιλιακές εξωχώριες εταιρείες;

Οι ναυτιλιακές εξωχώριες εταιρείες στην ουσία διαφέρουν σε σχέση τις λοιπές εξωχώριες εταιρείες ως προς το σκοπό τους και την ασκούμενη εντεύθεν δραστηριότητα. Κατά τα λοιπά το πλαίσιο εντός του οποίου ιδρύονται και λειτουργούν είναι κατά βάση κοινό.


3. Ποιο είναι το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και πώς δικαιολογείται;

Η Ελλάδα, που διαθέτει τη σημαντικότερη ίσως ναυτιλία διεθνώς, από μακρού επέλεγε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, με κύριο στοιχείο τις φορολογικές απαλλαγές. Αφετηρία του ειδικού αυτού φορολογικού δικαίου είναι η εύνοια προς τη διεθνή ναυτιλία, την ασκούμενη από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Είναι κρίσιμο να μη διαφεύγει επί του προκειμένου το εξής: Η ναυτιλία είναι μια διεθνής δραστηριότητα και μέσω του πλέγματος εξωχώριων εταιρειών που λειτουργεί είναι πρακτικά αδύνατο να φορολογείται με βάση εθνικούς κανόνες. Έτσι, η πιο επωφελής προσέγγιση είναι η επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων και σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, με στόχο την προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών (ως επί το πλείστον εξωχώριων), οι οποίες εγκαθιστάμενες σε μια χώρα αυξάνουν το εισαγόμενο συνάλλαγμα, δημιουργούν επενδύσεις και θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα σε κλάδους που συνεργάζονται με και εξαρτώνται από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Επιπλέον, υπάρχει και φορολογικό έσοδο (χαμηλότερο από τη συνήθη εθνική φορολογία), το οποίο διαφορετικά δεν θα υφίστατο καθόλου. Ο έλληνας νομοθέτης, στο πλαίσιο των ανωτέρω, δημιούργησε ένα νομοθετικό πλαίσιο (βλ. κυρίως α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ βάσει του άρθρου 107 του Συντάγματος), το οποίο επιτρέπει με ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.Του
Αντώνη Τσαβδαρίδη
Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο


ΠΗΓΗ: marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637