Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα για τον όμιλο ΑΝΕΚ

Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, εμφάνισε ο όμιλος ΑΝΕΚ στο α' εξάμηνο του 2013.

Τα μεικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α' εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε κέρδη 1,4 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ.ευρώ , ενώ σημαντική βελτίωση κατά 43,3% παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τα οποία ανήλθαν για το α' εξάμηνο του 2013 σε ζημιές 5,5 εκατ.ευρώ έναντι 9,8 εκατ.ευρώ.


Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως περικοπή δρομολογίων, μείωση καταναλώσεων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ., επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α' εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 73,7 εκατ. έναντι ευρώ 83,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 64,3 εκατ. έναντι ευρώ 69,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2012.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α' εξάμηνο του 2013 βελτιώθηκαν κατά 21,2% καταγράφοντας ζημιές ευρώ 19,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 24,4 εκατ. το α' εξάμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 18,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 22,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Πηγή:.dealnews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637